Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

jaehee_se7en_danhtan

Vao hen ban bè thân iu....

We! Vao di chu hen! 10a6Smilie

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com