Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

12a4forever's Blog

????

Sao lại có bố của thằng Dũng ở đây thế??? Surprised.gif
Bố của thằng Dũng nào thế?????? grumpy.gif
Chắc bố của thằng Dũng Đủ rồi??? angry.gif
Thằng nào là bố của thằng Dũng Đủ thế??? laugh.gif


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com