Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

alone's Blog

chan

This person appears to be offline and will receive your message the next time they sign in.(4/7/2007 10:07 PM)
gvhieugiapvh: sorry
gvhieugiapvh: ]ok roi
vip_hiphop_girl87: uh
vip_hiphop_girl87: hhiihhiihhi^^^
vip_hiphop_girl87: chan wua
vip_hiphop_girl87: lam sao jo
vip_hiphop_girl87: tuan sau em con bao nhiue bai tpa api alm ay
gvhieugiapvh: the ah '
vip_hiphop_girl87: vang
gvhieugiapvh: anh hoc song 1 mon roi
gvhieugiapvh: con may mon nua
vip_hiphop_girl87: huhuhuh
vip_hiphop_girl87: hhuuhuhuh
gvhieugiapvh: sang hoc ly thuyet chieu thuc hanh
gvhieugiapvh: toi hoc chung chi
vip_hiphop_girl87: vang
gvhieugiapvh: sao lai khoc
vip_hiphop_girl87: em muon khoa lam nhung jo con ko the khoc
vip_hiphop_girl87: vua thay tuc vau thay minhc ud en dui the naoa y
vip_hiphop_girl87: thay minh den dui the nao ay
vip_hiphop_girl87: tuc qua
vip_hiphop_girl87: ma g voi chang meo
vip_hiphop_girl87: ko voa nge nahc duoc
vip_hiphop_girl87: em uc che qua
vip_hiphop_girl87: troi oi la tori
vip_hiphop_girl87: anh co up anh em len ko ?
vip_hiphop_girl87: de em vao xem
gvhieugiapvh: ko
gvhieugiapvh: usb cua anh dang bi hong ]
vip_hiphop_girl87: troi
vip_hiphop_girl87: the ma cung doi
vip_hiphop_girl87: thoi em ko tehm nua
vip_hiphop_girl87: buc monh
vip_hiphop_girl87: guuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
gvhieugiapvh: muon ap len nhung ko duoc
vip_hiphop_girl87: troi oi ?
vip_hiphop_girl87: la troi buon qua
vip_hiphop_girl87: hhuhuuhuh
gvhieugiapvh: sao vay
gvhieugiapvh: cho anh xem mat di
gvhieugiapvh: doi may di
vip_hiphop_girl87:
gvhieugiapvh: mai di  xe xuong ply di
gvhieugiapvh: 30/4 em co ve que ko
vip_hiphop_girl87: nhung chiue em pai tap nahy nhot roi
vip_hiphop_girl87: vopi ali say xe ko di duoc
gvhieugiapvh: nhay nhot lam ji
vip_hiphop_girl87: roi em cho anh wc ne
gvhieugiapvh: cu di di
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: kod uco roi no bi sao ay
vip_hiphop_girl87: ko gui duoc
gvhieugiapvh: sao ko gui dc
vip_hiphop_girl87: doi tid e sua
gvhieugiapvh: the cung ko sao
gvhieugiapvh: uh cu de ty n ua gui cung dc
gvhieugiapvh: em tap nhay ji vay
vip_hiphop_girl87: co nahy j nau dau
vip_hiphop_girl87: em chang tap jc a ?
vip_hiphop_girl87: ao hom any la ngay j sao emd en duit eh ko bit
vip_hiphop_girl87: cai j cung ko ra hon
vip_hiphop_girl87: em muon kho  qua anha h
gvhieugiapvh: em vua noi mai em phai tap nhay nhot ma
vip_hiphop_girl87: hom any al ngauy j sao em ko lam duoc nhung thu don jan ma em muon the nhi ?
vip_hiphop_girl87: cai j cung ko amy amng
vip_hiphop_girl87: em tu c qua
vip_hiphop_girl87: huhuhuhhihio
vip_hiphop_girl87:   vang
vip_hiphop_girl87: nhay cho khao ay am
vip_hiphop_girl87: nhay vo van ay am
gvhieugiapvh: the hom nay em muon dieu gi
vip_hiphop_girl87: em ay ah
vip_hiphop_girl87: em ko bit
vip_hiphop_girl87: chi biet ra nmgh trong nguoi gio thay tuc qua
vip_hiphop_girl87: ko hiue soa ali the
vip_hiphop_girl87: hhuuhuhuh
gvhieugiapvh: sao lai fai the ha nhoc
vip_hiphop_girl87: em thay so minh den dui lam anha h
vip_hiphop_girl87: chan den kot he chui duoc
vip_hiphop_girl87: khoe ti nau la pai luond uong mat thoi
Receiving the "Autumn Leaves" IMVironment from vip_hiphop_girl87...
vip_hiphop_girl87: chan wua
vip_hiphop_girl87: huhuhuhhu
vip_hiphop_girl87: lam j day
vip_hiphop_girl87: khi am minh thay bat luc anh nhi ?
gvhieugiapvh: lam dieu gi minh thich di
gvhieugiapvh: doc chuyen cuoi chang han
gvhieugiapvh: nghe nhac
gvhieugiapvh: het that to
vip_hiphop_girl87: nge nhac thi ko nge duoc
vip_hiphop_girl87: may nhu dien ay
gvhieugiapvh: khoc mot hoi la het ay ma
vip_hiphop_girl87: hom anys ao the nhi ?
vip_hiphop_girl87: nhung no con ko hoc duoc
vip_hiphop_girl87: ne
gvhieugiapvh: em dung nghi don dap moi chuyen de cong lai nhu vay nua
vip_hiphop_girl87:
gvhieugiapvh: sao vay em
vip_hiphop_girl87: nhung em ko biet lam jc ?a
vip_hiphop_girl87: hhhuuhuh
vip_hiphop_girl87: anh opi
vip_hiphop_girl87: sao em ali tro ra nong loi nay nhi ?
gvhieugiapvh: neu co chuyen ji lam em buon cu noi anh giai quyet cho
vip_hiphop_girl87: hibkjdbnkdeukdbmc
gvhieugiapvh: hay lai yeu roi
vip_hiphop_girl87: tuic qua
vip_hiphop_girl87: nhung ko the noi ra duoc ne
gvhieugiapvh: fai biet kiem che nhoc ah
vip_hiphop_girl87: muonnoi nhung suy cho cung em noi r aanh se thay em dien ne
gvhieugiapvh: co chuyen ah ma ko the noi dc
gvhieugiapvh: hay chuyen cua con gai
vip_hiphop_girl87: ko
vip_hiphop_girl87: sao anh cu noi cai day the
vip_hiphop_girl87: bcu qua
vip_hiphop_girl87: ong any do hoi ....
gvhieugiapvh: ko anh cung hieu chu
vip_hiphop_girl87: noi ra anhs e thay em dien ne
gvhieugiapvh: anh cung co em gai
vip_hiphop_girl87: bit roi
gvhieugiapvh: nhung anh ko bao jio cheu nhuvay
vip_hiphop_girl87: bitr roi
gvhieugiapvh: lon roi
vip_hiphop_girl87: noi nhiue
gvhieugiapvh: chuyen te nhi ma'
vip_hiphop_girl87: em noit hat nhe
gvhieugiapvh: co ji dau
gvhieugiapvh: the co chuyen ji nao
vip_hiphop_girl87: em ko bit minh buon vi chuyen j nau
vip_hiphop_girl87: noit hatd ay
vip_hiphop_girl87: noi thatd ay
gvhieugiapvh: lai nhu vay
vip_hiphop_girl87: cungc ot he do em thay minh ap luc qua hay changa y
vip_hiphop_girl87: vang
vip_hiphop_girl87: thi nhu the day
vip_hiphop_girl87:   em ko bit vi sao nua huhuuhuhuh
vip_hiphop_girl87: c han the
vip_hiphop_girl87:   em pai lam j nhi ?
vip_hiphop_girl87: cho het chand ay
vip_hiphop_girl87: sao em cu thet minh bi ap luc huyen j do
vip_hiphop_girl87: em  ko bit lam soa anu hhhuhuhuhuh
vip_hiphop_girl87: chan qua
gvhieugiapvh: cung ko sao ma
gvhieugiapvh: co chuyen ji to tat dau
gvhieugiapvh: do em nong noi qua trhoi ma
vip_hiphop_girl87: chan qua
vip_hiphop_girl87: huhuhhuuhhu
vip_hiphop_girl87: co the do het tien
vip_hiphop_girl87: roi ali lo kiem tien
vip_hiphop_girl87: roi thi lo tiom nha tro
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: roi ali lo chuyen vov an kod au
vip_hiphop_girl87: roi thi nagy ano cung bi con chu nah cu soi moi chui boi
vip_hiphop_girl87: tuc pat dien len duco
gvhieugiapvh: anh em minh bay gio chuyen dau tien la fai lo di hoc sao cho tot thoi
vip_hiphop_girl87: roi di tim mayc ai pong chang tiomd uco
vip_hiphop_girl87: biet roi
vip_hiphop_girl87: noi thi noit h e
gvhieugiapvh: nhung anh van chua hoc tot dc
vip_hiphop_girl87:   nhung kho lam
gvhieugiapvh: cung hoi chan
vip_hiphop_girl87: em noit hat nhe
gvhieugiapvh: anh cung muon kiem tien lam
vip_hiphop_girl87: uoc mo lon nhat cua em chinh la kiem that nhiue tien day
gvhieugiapvh: nhung ma......
gvhieugiapvh: chua the
vip_hiphop_girl87: em muon liem duoc that nhieut ien anh ah
vip_hiphop_girl87: nhung vi ko du sucx cung nhu chua du chi len lam j cung kho
gvhieugiapvh: noi chung minh biet tieu tien sau minh se kiem dc thoi ma
gvhieugiapvh: em hieu chu
vip_hiphop_girl87: doi p[ai day congc hac con lau
vip_hiphop_girl87: biet vya
vip_hiphop_girl87: nhung ;lau alm
vip_hiphop_girl87: em ko thihc
vip_hiphop_girl87: hhuhuuhuh
vip_hiphop_girl87:
vip_hiphop_girl87: thoi anh oi
vip_hiphop_girl87:   quan chung no chay het roi
gvhieugiapvh: uoc mo cua em anh biet lau roi
vip_hiphop_girl87: em cungv eday
vip_hiphop_girl87: vang
vip_hiphop_girl87: em noi pai ko ?
vip_hiphop_girl87: em vd day
gvhieugiapvh: sao vay
vip_hiphop_girl87: noi xong thay nguoi ha da\ da duco chut roi
gvhieugiapvh: uh
gvhieugiapvh: thoi ve hoc cung dc
vip_hiphop_girl87: ve nha ngu ke me bai tpa "ko thme la {" nua
vip_hiphop_girl87: ko jhco la ko cjho
vip_hiphop_girl87: ke cha no
gvhieugiapvh: khi khac anh em minh noi chuyen
vip_hiphop_girl87: em muon vut het
vip_hiphop_girl87: ko cho hiec j luc nay ca?
vip_hiphop_girl87: hco cang dien
vip_hiphop_girl87: vang ah
vip_hiphop_girl87: anh oi ?
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: sao cai ong tho ay dao any sao the ?
gvhieugiapvh: anh cung thich nhu vay
gvhieugiapvh: khi nao buon mot la lang thang
gvhieugiapvh: hai tim thang nao cung tam su
gvhieugiapvh: ba la di ngu neu buon ngu
vip_hiphop_girl87: cai ong tho dien lop anhaby
gvhieugiapvh: hoac co nam roi se ngu dc ma
vip_hiphop_girl87: "tho" lap thach
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: sao em thay get cai tay nay the
gvhieugiapvh: no lam sao
gvhieugiapvh: noi di
gvhieugiapvh: bon vp deu lam
vip_hiphop_girl87: uh
vip_hiphop_girl87: ca em nua ah
vip_hiphop_girl87: de deu
vip_hiphop_girl87: ]thihc cai nah8u chu j
vip_hiphop_girl87: thihc cai anhuc hu j
gvhieugiapvh: anh chang hieu ji ca
vip_hiphop_girl87: anh thich cai nahua h
gvhieugiapvh: em ko tin khi nao xg day
vip_hiphop_girl87: anh thich cai nhau voi em ah
gvhieugiapvh: hoi bon vp o day
vip_hiphop_girl87: em chiue anbh luon
gvhieugiapvh: no noi ve vp
vip_hiphop_girl87: sao bao ca bon vinh puc deu ah ?
vip_hiphop_girl87: muon chet ah
gvhieugiapvh: uh
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: nay
gvhieugiapvh: anh cung thich nguoi ta goi anh la deu day
vip_hiphop_girl87: thihc an ot hay an da
gvhieugiapvh: nen em co goi anh cung ko sao
vip_hiphop_girl87: day
vip_hiphop_girl87: soa ali the
vip_hiphop_girl87: ko them
gvhieugiapvh: thang em cung fong voi anh no goi anh nhu vay
gvhieugiapvh: anh bao no nhu vay
vip_hiphop_girl87: nhung ko bit sao cai onga y em cut hay do hoi the nao ay
gvhieugiapvh: no ko co ji de  noi nua
gvhieugiapvh: bon nay tre nguoi non da
gvhieugiapvh: anh noi mot ty la
vip_hiphop_girl87: cai anh tho chet tiet ay
vip_hiphop_girl87: sao nhu thangd ien the nhi ?
vip_hiphop_girl87: tu nhient hay get ge duoc
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: em nhan tin chui anh ay day
vip_hiphop_girl87: khkhahkahkaahka
vip_hiphop_girl87: vui ge
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: hom any gap tren mang ko them chat may kinhc hu
vip_hiphop_girl87: thoi em ve day
vip_hiphop_girl87: ko chat nau ve nah ngu roi buon dua voi con cung pongc hod oc han
gvhieugiapvh: em ko chat voi tho hay tho ko chat voi e
vip_hiphop_girl87: ca 2
vip_hiphop_girl87: vi em len sau anh ay
gvhieugiapvh: sao dao nay get ca nha chu nau ha
vip_hiphop_girl87: lay wc con ko cho co
vip_hiphop_girl87: sdo chua
vip_hiphop_girl87: the la thoi
vip_hiphop_girl87: uh
gvhieugiapvh: cho anh wc di roi ver
vip_hiphop_girl87: bon ha tinh chet tiet
vip_hiphop_girl87: lu cut sat
vip_hiphop_girl87: choc het
vip_hiphop_girl87: chung no toan hang nguoi ko ra j
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: chi bit an nguoi thoi
gvhieugiapvh: uh
gvhieugiapvh: em cu chuu chung no di
gvhieugiapvh: cho ha da
gvhieugiapvh: chung no cung chang nghe dc
vip_hiphop_girl87: 5 tram cung nho nhung nho bo me nha chung no chat 3 doi roi ay
vip_hiphop_girl87: uh
vip_hiphop_girl87: nhi ?
vip_hiphop_girl87: kho than anh lai pai nge em chui
vip_hiphop_girl87: mem chui chung no nhiue lam
vip_hiphop_girl87: nhung toan sau lung thoi the moi dau
vip_hiphop_girl87: ah khong em co chiue bai moid ay
vip_hiphop_girl87: em dang noi xau nha no voi may nguoi hang xom
vip_hiphop_girl87: hehhehe
vip_hiphop_girl87: cho tat ca moi nguoi deu ahy c anha chung no al hang bnguoi nhu the nO
gvhieugiapvh: the ah
vip_hiphop_girl87: VNAG
gvhieugiapvh: dao nay lam chieu nhi
vip_hiphop_girl87: noi nhiue lam
vip_hiphop_girl87: chung no dma dongd en em
vip_hiphop_girl87: em jo ay ah
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: quen ca cai ngo day
vip_hiphop_girl87: tu trong r angoai
gvhieugiapvh: con gai vp fuc so that day
vip_hiphop_girl87: tu dau ngo toi cuoi ngo
vip_hiphop_girl87: uh
vip_hiphop_girl87: ko co moi em the thoi
gvhieugiapvh: kinh nhi
vip_hiphop_girl87: em se noi that nhiue ke that nhiue
gvhieugiapvh: ai cung vay
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: noi toan nhungc ai tren ca su that
gvhieugiapvh: anh o duoi nay anh noi ho em nhe
vip_hiphop_girl87: choc hung no bit ty
gvhieugiapvh: uh
vip_hiphop_girl87: cho no mat kahch di
gvhieugiapvh: the ah
vip_hiphop_girl87: cang ngi cangd au
vip_hiphop_girl87: bon choc het
gvhieugiapvh: cthe chung no vay choi dc voi nhau chu
gvhieugiapvh: bon no lua em ah
vip_hiphop_girl87: em nhatd inh se ke that nhiue chuyen cho ca dan ca lang ho biet duoc ban chat that cua cai nah chett iet ay
vip_hiphop_girl87: ko lua
vip_hiphop_girl87: nhungcb hung no the hiehn nhung tinh chac ko ra j
vip_hiphop_girl87: ko api al nguoi
gvhieugiapvh: la ji
vip_hiphop_girl87: anh k bit chu may hom kia thoi no cho em dung ngaoi cong
vip_hiphop_girl87: em da tuc bat nuoc mat ra
vip_hiphop_girl87: hhuuhuh
vip_hiphop_girl87: jo ngi ali con dau
vip_hiphop_girl87: bon cho
gvhieugiapvh: bon cung xom ro ah
vip_hiphop_girl87: ko cai nha chu
vip_hiphop_girl87: homday em di hco wuen chia khoa cong pong no cam di
vip_hiphop_girl87: lop em duoc ngi ve
vip_hiphop_girl87: bao no mo no ko mo cho voa
gvhieugiapvh: ah
gvhieugiapvh: anh biet roi
vip_hiphop_girl87: no con abo dung nagoid ay cho dend em
gvhieugiapvh: tuong bon cung xom tro
vip_hiphop_girl87: bat em dung ngaoi cong cho den dem
vip_hiphop_girl87: bon cho chet ca nha chung no deu thuoc loai ngoai can ba
vip_hiphop_girl87: hahahaha
vip_hiphop_girl87: het buon roi
vip_hiphop_girl87: em ve day
vip_hiphop_girl87: hehheeheheh
gvhieugiapvh: uh
gvhieugiapvh: bon deu nhi
vip_hiphop_girl87: bbbbb anh
vip_hiphop_girl87: uh
gvhieugiapvh: em ko can than deu nhu bon no day
vip_hiphop_girl87: lu cho ko them quan tam
gvhieugiapvh: can than nhe
vip_hiphop_girl87: sang any ne
gvhieugiapvh: bao trong nhe
vip_hiphop_girl87: no vu oan cho em
gvhieugiapvh: giu minh nhe
vip_hiphop_girl87: em tuc lai khoc
gvhieugiapvh: vu gi co
vip_hiphop_girl87: vnag
vip_hiphop_girl87: cam ona nh
vip_hiphop_girl87: no ke toi lao cho em
vip_hiphop_girl87: em cu qua
vip_hiphop_girl87: jo vna con uc
vip_hiphop_girl87: thoi ve day
vip_hiphop_girl87: het buon roi
vip_hiphop_girl87: ve nha buon dua cho suong
vip_hiphop_girl87: heheeheheheh

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com