Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Đặng Toàn Blog

"Hiến máu nhân đạo_một nghĩa cử cao đẹp"

hjxhjx, sáng đang ngủ thì thèng Kiên ti gọi dậy đi hiến máu. Kể ra thj` cũng ghê gớm thật, koá mấy kon pé đi hiến máu, xét nghiệm xong thj` nước mắt ngắn dài thj nhau chảy chẳng koá ai biết là có chuyện j`, chắc là ấy ấy rồi đây...kekek. Nhưng tính ra hôm nay đi cũng mát công quá, chẳng hiến máu được vì thèng bác sĩ noá làm ngay cho câu ốm sốt cảm cúm thj` hok hiến máu được, mịa noá, mất cả buôỉ sáng...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com