Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

www.VõViếtTrường.vn

Code html chia sẻ blog, web lên facebook

Code html chia se web, blog len facebook

Bạn muốn blog của mình, site cua mình được nhiều người biết đến. Hiện nay facebook đã trở thành mạng xã hội phổ biến nhất, được giới trẻ khá quan tâm. Vì vậy facebook trở thành công cụ quảng bá rất tốt, vì tính lan truyền của nó. Tôi đã xem code Html của trang tuoitre.vn và lấy được đoạn code chia sẻ lên các trang như facebook, myspace, google, yahoo.
Đây là đoạn code mà chúng ta có thể nhúng vô blog hoặc site có hỗ trợ Html.
<div style="width:60px;float:left;height:23px">
                <span style="line-height:28px">Chia sẻ:</span>  
            </div>

            <div style="width:250px;float:left;height:23px;text-align:left;padding-top:3px">                               
            <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://sites.google.com/site/cap3lochiep" style="border:0pt none;margin:0pt" target="_blank" title="Facebook"><img alt="http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png" src="http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png" style="margin:0px;border:0px;width:20px;margin-left:5px"></a>               
            <a href="http://bookmarks.yahoo.com/toolbar/savebm?u=http://sites.google.com/site/cap3lochiep" style="border:0pt none;margin:0pt" target="_blank" title="Yahoo"><img alt="http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg" src="http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg" style="margin:0px;border:0px;width:20px;margin-left:5px"></a>               
            <a href="http://twitthis.com/twit?url=%27http://sites.google.com/site/cap3lochiep" style="border:0pt none;margin:0pt" target="_blank" title="TwitThis"><img alt="http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png" src="http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png" style="margin:0px;border:0px;width:20px;margin-left:5px"></a>
           
            <a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=%27http://sites.google.com/site/cap3lochiep" style="border:0pt none;margin:0pt" target="_blank" title="Google"><img alt="http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png" src="http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png" style="margin:0px;border:0px;width:20px"></a>                                           
            <a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=%27http://sites.google.com/site/cap3lochiep" style="border:0pt none;margin:0pt" target="_blank" title="Myspace"><img alt="http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png" src="http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png" style="margin:0px;border:0px;width:20px;margin-left:5px"></a>
</div>               


                Chia sẻ:  
           

       
        
                           
           
           
                                                       
           
              

Thông thường các mạng xã hội cho phép làm blog, web có chế độ html. Trong trang soạn thảo bài viết của mình chon chế độ html, sau đó bạn nhúng đoạn mã trên vào phần sau cùng. Chú ý. Bạn phải thay những link màu đỏ bằng địa chỉ tới trang blog của bạn, hoặc tới bài viết của bạn. Chúc bạn thành công
           
Chia sẻ:
http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com