Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Einvoicevn's Blog

Thời gian chờ sử dụng hóa đơn điện tử

Sau khi phát hành bao lâu thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử?

Đây là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp mới đăng ký sử dụng hóa đơn điện tửu rất quan tâm. Tuy nhiên, thời gian này sẽ rất ngắn chi khoảng từ 1-3 ngày nếu như hồ sơ đăng ký không có lỗi phát sinh gì?

Thời hạn được sử dụng hóa đơn điện tử sau đăng ký là bao lâu?

Để giúp bạn an tâm hơn thì trong luật/quy định ban hành của nhà nước cũng có quy định cụ thể:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 14 và Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo (theo Mẫu số 02 phụ lục ban kèm Nghị định) cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (có mã hoặc không có mã) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

Như vậy, nếu được cơ quan thuế chấp thuận thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử sau 01 ngày kể từ ngày đăng ký. Riêng trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, nếu yêu cầu không được chấp thuận thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần chuyển sang đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh cũng cần lưu ý phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.
Nguồn: einvoice.vn


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com