XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC

  BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM                               THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CH

TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI

3 Trang  1 2 3 >

 
ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG
(Hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy)
1. Ngành đào tạo:Dược sĩ, Điều Dưỡng
2. Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông Trung cấp lên Đại học: 4 năm
- Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2,5 năm
3. Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học:
- Tuyển sinh cả nước
- Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học: Đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng đúng chuyên ngành đạo tạo,,,hoặc cùng nhóm ngành  tốt nghiệp đủ 36 tháng ( TN đủ 3 năm tính từ ngày cấp...


Xem tiếp »

 
  BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM                            

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

 1. Chuyên ngành đào tạo : Dược học ( Dược sĩ  đại học )
- Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
- Công nghệ Thông tin
- Kiến trúc
- Quản trị Kinh doanh
- Kế toán (Chuyên ngành Kế toán; Kiểm toán)
- Tài...

Xem tiếp »

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
Số :94/ ĐHGD – ĐT                                                            
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
Thông báo tuyển sinh cao học chuyên ngành Quản lý...

Xem tiếp »

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI  HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  ĐÀO TẠO TRÌNH  ĐỘ THẠC SĨ ( SAU ĐẠI HỌC, CAO HỌC) NĂM 2014
1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
Ngành đào tạo:  Quản lý tài nguyên và Môi trường, Công nghệ Thông tin
Hình thức và thời gian đào tạo:Tập trung 2 năm.
Môn thi tuyển: 1) Toán cao cấp, Môn cơ sở, Tiếng anh B
2.Đối tượng tuyển sinh (TN đại học khối ngành Kỹ thuật..)
Thí sinh tốt nghiệp các chuyên ngành như : kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, chuyên ngành kỹ thuật tài...

Xem tiếp »

 
   
Thông Tin Tuyển sinh Cao học, liên thông, văn bằng 2, tại chức Xét tuyển Học bạ THPT, NV2, NV3 vào Đại học chính quy
 
I. Cao học - Thạc sỹ
- Cao học Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội :  Ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, CNTT
- Cao học Đại học Bách khoa Hà Nội  : Ngành quản lý môi tr ường,Quản trị kinh doanh,CNTT
- Cao học Đại học Kinh tế quốc dân :  Ngành kế toán,Quản trị kinh doanh
- Cao học Đại học Điện lực :  Các ngành kỹ thuật
- Cao học Đại học Đại Nam: Tài chính ngân hàng
- Cao...

Xem tiếp »

 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
(TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC)
Trường Đại học Điện Lực tuyển sinh Đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học năm 2014 như sau:
1. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH:
Trung cấp lên Đại học: - Kế Toán (50)
Cao đẳng lên Đại học:  - Điện Dân dụng và Công nghiệp(50)
-         Công nghệ Thông Tin(50)
-         Kế Toán (50)

2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH: Mới Tốt nghiệp thi ngay.Thí...

Xem tiếp »

 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
(TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC)
Trường Đại học Điện Lực tuyển sinh Đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học năm 2014 như sau:
1. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH:
Trung cấp lên Đại học: - Kế Toán (50)
Cao đẳng lên Đại học:  - Điện Dân dụng và Công nghiệp(50)
-         Công nghệ Thông Tin(50)
-         Kế Toán (50)

2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH: Thí sinh đã tốt nghiệp...

Xem tiếp »

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG
(Hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy)
1. Ngành đào tạo:Dược sĩ, Điều Dưỡng
2. Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông Trung cấp lên Đại học: 4 năm
- Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2,5 năm
3. Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học:
- Tuyển sinh cả nước
- Những  thí sinh tốt nghiệp năm 2013-2014được tham gia dự thi ngay kể cả TN loại Trung Bình.
- Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học: Đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng đúng chuyên ngành...

Xem tiếp »

 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
(TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC)
Trường Đại học Điện Lực tuyển sinh Đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học năm 2014 như sau:
1. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH:
Trung cấp lên Đại học: - Kế Toán (50)
Cao đẳng lên Đại học:  - Điện Dân dụng và Công nghiệp(50)
-         Công nghệ Thông Tin(50)
-         Kế Toán (50)

2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH: Thí sinh đã tốt nghiệp...

Xem tiếp »

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG
(Hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy)
1. Ngành đào tạo:Dược sĩ, Điều Dưỡng
2. Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông Trung cấp lên Đại học: 4 năm
- Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2,5 năm
3. Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học:
- Tuyển sinh cả nước
- Những  thí sinh tốt nghiệp năm 2013-2014được tham gia dự thi ngay kể cả TN loại Trung Bình.
- Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học: Đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng đúng chuyên ngành...

Xem tiếp »

 
Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Xây dựng - ĐH Phương Đông năm  2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG ,CẦU ĐƯỜNG NĂM 2014
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)
1. NGÀNH ĐÀO TẠO:  Kỹ thuật Xây dựng Công trình (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
 Cầu đường (Xây dựng Công trình giao thông) 
2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH:  Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.Cao đẳng chính quy.
a. Những  thí sinh tốt nghiệp năm 2014được tham...

Xem tiếp »

 
Tuyển sinh Văn bằng 2 đại học Công Đoàn hệ chính quy học ngoài giờ hành chính
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN           TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                        
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2, NĂM HỌC 2013-2014 – HỆ CHÍNH QUY
-         Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013-2014
-         Thực Hiện chủ trương của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động việt nam về việc giao...

Xem tiếp »

 
Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Xây dựng - ĐH Phương Đông năm  2013 - 2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG ,CẦU ĐƯỜNG NĂM 2013- 2014
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)
1. NGÀNH ĐÀO TẠO:  Kỹ thuật Xây dựng Công trình (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
 Cầu đường (Xây dựng Công trình giao thông) 
2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH:  Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.Cao đẳng chính quy.
a. Những  thí sinh tốt nghiệp năm...

Xem tiếp »

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG
(Hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy)
1. Ngành đào tạo:Dược sĩ, Điều Dưỡng
2. Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông Trung cấp lên Đại học: 4 năm
- Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2,5 năm
3. Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học:
- Tuyển sinh cả nước
- Những  thí sinh tốt nghiệp năm 2013-2014được tham gia dự thi ngay kể cả TN loại Trung Bình.
- Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học: Đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng đúng chuyên ngành...

Xem tiếp »

 
Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Xây dựng - ĐH Phương Đông năm  2013 - 2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG ,CẦU ĐƯỜNG NĂM 2013- 2014
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)
1. NGÀNH ĐÀO TẠO:  Kỹ thuật Xây dựng Công trình (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
 Cầu đường (Xây dựng Công trình giao thông) 
2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH:  Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.Cao đẳng chính quy.
a. Những  thí sinh tốt nghiệp năm...

Xem tiếp »

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG
(Hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy)
1. Ngành đào tạo:Dược sĩ, Điều Dưỡng
2. Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông Trung cấp lên Đại học: 4 năm
- Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2,5 năm
3. Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học:
- Tuyển sinh cả nước
- Những  thí sinh tốt nghiệp năm 2013-2014được tham gia dự thi ngay kể cả TN loại Trung Bình.
- Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học: Đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng đúng chuyên ngành...

Xem tiếp »

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG
(Hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy)
1. Ngành đào tạo:Dược sĩ, Điều Dưỡng
2. Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông Trung cấp lên Đại học: 4 năm
- Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2,5 năm
3. Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học:
- Tuyển sinh cả nước
- Những  thí sinh tốt nghiệp năm 2013-2014được tham gia dự thi ngay kể cả TN loại Trung Bình.
- Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học: Đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng đúng chuyên ngành...

Xem tiếp »

 
Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Xây dựng - ĐH Phương Đông năm  2013 - 2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2013- 2014
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)
1. NGÀNH ĐÀO TẠO:  Kỹ thuật Xây dựng Công trình (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
 Cầu đường (Xây dựng Công trình giao thông) 
2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH:  Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.Cao đẳng chính quy.
a. Những  thí sinh tốt nghiệp năm 2013-2014được...


Xem tiếp »

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG
(Hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy)
1. Ngành đào tạo:Dược sĩ, Điều Dưỡng
2. Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông Trung cấp lên Đại học: 4 năm
- Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2,5 năm
3. Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học:
- Tuyển sinh cả nước
- Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học: Đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng đúng chuyên ngành đạo tạo,,,hoặc cùng nhóm ngành  tốt nghiệp đủ 36 tháng (...

Xem tiếp »

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG
(Hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy)
1. Ngành đào tạo:Dược sĩ, Điều Dưỡng
2. Thời gian đào tạo:
- Hệ liên thông Trung cấp lên Đại học: 4 năm
- Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học: 2,5 năm
3. Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học:
- Tuyển sinh cả nước
- Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học: Đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng đúng chuyên ngành đạo tạo,,,hoặc cùng nhóm ngành  tốt nghiệp đủ 36 tháng (...

Xem tiếp »

3 Trang  1 2 3 > 
Bạn bè
langtu_nck
langtu_nck
HuuNhon
HuuNhon
Xem tất cả

CHBTNSB
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Giá Vàng

Giá Vàng

Thời tiết

Thời tiết

Thông tin cá nhân

phongtuyensinh
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Tỷ giá

Tỷ giá

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2014   VnVista.com