Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
alone_hb
alone_hb
User is offline (Offline)
Tên thật: mr.coi
Sinh nhật: 6 Tháng 7 - 1992
Thân  Cự Giải  
Trình độ học vấn: lop 13
Nghề nghiệp: lóp3
Nơi ở: hoa binh city
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Buồn chán
Online lần cuối: 14th August 2011 - 02:07 PM

Bạn bè
nauy
nauy
0984783518
0984783518
vuongha
vuongha