Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

***-***-***THƠ Nguyễn Thủy's Blog***

THUỐC...

 THUỐC…


Nguyễn Thủy

Trưa he trưa hẻ, trưa hè
Một hơi thuốc đã thấy phe phẻ đời
Càng rít càng thấy tê người
Em xinh mười bốn gấp mười chàng trai.
Thuốc Lào rít khỏe khoan thai
Nhã hơi khói tụ, ngất ngây ngẩn người.

NT

19-4-2014
Hình ảnh: THUỐC… Nguyễn Thủy Trưa he trưa hẻ, trưa hè Một hơi thuốc đã thấy phe phẻ đời Càng rít càng thấy tê người Em xinh mười bốn gấp mười chàng trai. Thuốc Lào rít khỏe khoan thai Nhã hơi khói tụ, ngất ngây ngẩn người. NT 19-4-2014

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com