Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

nhuvnsup's Blog

Plantronics Hub for Windows/Mac là gì

Plantronics Hub for Windows/Mac  cho phép người dùng cuối tùy chỉnh cài đặt của họ và nhận trạng thái hiển thị của thiết bị âm thanh Plantronics trên máy tính để bàn của họ.

Plantronics Hub for Windows/Mac là gì

Plantronic Hub cho Windows / Mac, một phần của danh mục phần mềm Plantronics, là một ứng dụng khách cho phép người dùng kiểm soát các cài đặt trên thiết bị âm thanh Plantronics của họ. Người dùng có thể tùy chỉnh nhạc chuông và vị trí đổ chuông, định cấu hình cập nhật hiện diện và hơn thế nữa. Phần mềm nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp thông tin có giá trị về trạng thái của thiết bị âm thanh Plantronics của họ, chẳng hạn như trạng thái tắt tiếng và pin, dễ dàng nhìn thấy ở dưới cùng của máy tính để bàn

Tùy chỉnh thiết bị âm thanh Plantronics


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com