Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
[email protected]
thudiu1210@gmail.com
User is offline (Offline)
Tên thật: Phi Thi Diu
Sinh nhật: 12 Tháng 10 - 1986
Dần  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: Dai Hoc
Nghề nghiệp: IT
Nơi ở: HungYen
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 18th February 2011 - 10:42 AM
Thông điệp cá nhân Dịu dang hat nang!!!

Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
anh dại khờ
anh dại khờ
thuynoithat
thuynoithat
lequynhnhu
lequynhnhu