Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
Chungtay
Chungtay
User is offline (Offline)
Tên thật: Hai Anh
Sinh nhật: 12 Tháng 3 - 1991
Mùi  Song Ngư  
Trình độ học vấn: Dai Hoc
Nghề nghiệp: Kinh Te
Tâm trạng: Phấn khởi
Online lần cuối: 25th March 2013 - 04:09 PM

Bạn bè
hanguyenphuongthu
hanguyenphuongthu
nguyenthientoan
nguyenthientoan