Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
Nhất Chi Mai
Nhất Chi Mai
User is offline (Offline)
Trình độ học vấn: Cử nhân khoa học
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Điềm tĩnh
Online lần cuối: 16th February 2015 - 11:17 AM
Thông điệp cá nhân Còn gặp nhau thì hãy cứ vui _ Chuyện đời như nước chảy hoa trôi _ Công danh như bóng mây chìm nổi _ Chỉ có tình thương để lại đời .

Bạn bè
Đoàn Nga
Đoàn Nga
Bảo Khuyên
Bảo Khuyên