Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
MrBomNgock
MrBomNgock
User is offline (Offline)
Tên thật: Phạm Bờm
Sinh nhật: 6 Tháng 12 - 1987
Mão  Nhân Mã  
Trình độ học vấn: 0/12
Nghề nghiệp: Hành khất
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Trống rỗng
Online lần cuối: 14th August 2011 - 05:58 AM

Bạn bè
meoluoi_xiulazy
meoluoi_xiulazy