Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
s2.orion
s2.orion
User is offline (Offline)
Tên thật: huỳnh hướng
Sinh nhật: 14 Tháng 9 - 1993
Dậu  Xử Nữ  
Trình độ học vấn: 9/12
Nơi ở: đà nẵng
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Chán chường
Online lần cuối: 5th March 2011 - 08:42 PM
Thông điệp cá nhân cười lên nhé

Bạn bè
JimmyLyn
JimmyLyn