Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
bamboo_4387
bamboo_4387
User is offline (Offline)
Tên thật: bamboo
Sinh nhật: 15 Tháng 11 - 1987
Mão  Hổ Cáp  
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Hăng hái
Online lần cuối: 8th October 2011 - 11:21 AM

Bạn bè
haanhtung.vn
haanhtung.vn