Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
congtythd68
congtythd68
User is offline (Offline)
Tên thật: TRịnh Hữu Đức
Sinh nhật: 6 Tháng 7 - 1987
Mão  Cự Giải  
Trình độ học vấn: Đại Học
Nghề nghiệp: Sản Xuất & Dịch Vụ Thương Mại
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Tốt
Online lần cuối: 8th July 2012 - 08:24 PM
Thông điệp cá nhân www.tanhuongduc.com

Bạn bè
kim my
kim my