Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
kufemili_cb1
kufemili_cb1
User is offline (Offline)
Tên thật: hoàng minh hậu
Sinh nhật: 31 Tháng 5 - 1991
Mùi  Song Sinh  
Trình độ học vấn: bằng cấp
Nghề nghiệp: sinh viên
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: "Crazy"
Online lần cuối: 24th January 2012 - 12:50 PM
Thông điệp cá nhân :))

Bạn bè
gemini3691
gemini3691
doan huong
doan huong