Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
hong_ngoc123
hong_ngoc123
User is offline (Offline)
Tên thật: Phan Thanh Bích Ngọc
Sinh nhật: 13 Tháng 10 - 1993
Dậu  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: đậu trung học rớt tiểu học
Nơi ở: Paris City
Đất nước: France France
Tâm trạng: Cương quyết
Online lần cuối: 29th March 2013 - 07:05 PM
Thông điệp cá nhân ¤ I always have concern for you deep in my heart. Do you, on the distant land, feel the same ?!?!? ¤

Bạn bè
29 Trang  1 2 3 > » 
baothach
baothach
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
nhoxdieu
nhoxdieu
giolanhcuoidong
giolanhcuoidong
HANG MO
HANG MO
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
David Cường Quốc
David Cường Quốc
lionking729
lionking729
zenlee
zenlee
Tweeter
Tweeter
hoa sầu riêng
hoa sầu riêng
trieubaoanh_9x3
trieubaoanh_9x3
thanhquoc
thanhquoc
linhthuymy
linhthuymy
...Nh0c...Bu0n...
...Nh0c...Bu0n...
29 Trang  1 2 3 > »