Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
bradpax
bradpax
User is offline (Offline)
Online lần cuối: 24th April 2017 - 09:14 AM

Lưu bút
Sale Off 247
Sale Off 247
Apr 28 2011, 03:58 PM:

Kết bạn nhé. 1.gif
[N][H][A][T]
[N][H][A][T]
Apr 5 2011, 09:23 AM:

68 61 76 65 20 61 20 6e 69 63 65 20 64 61 79 2c 20 6c 6f 76 65 20 79 6f 75 20 21
[N][H][A][T]
[N][H][A][T]
Feb 7 2011, 11:32 PM:

em thích anh icon6.gif
[N][H][A][T]
[N][H][A][T]
Jan 10 2011, 12:00 AM:

1.gif
bradpax
bradpax
Nov 15 2010, 12:41 AM:

.!
[N][H][A][T]
[N][H][A][T]
Oct 3 2010, 07:30 AM:

bla bla bla ...
tieu_luc_xa
tieu_luc_xa
Jul 27 2010, 02:31 PM:

ê, khủng bố hả ?
[N][H][A][T]
[N][H][A][T]
Apr 20 2010, 10:54 PM:

đây 4.gif hế lô !
dandelion
dandelion
Apr 19 2010, 04:36 PM:

Chào! Hì, nhạc nền ở trang thông tin là bài Rain and tears, còn ở trang entry là bài Forever đó you. Nice day! 1.gif
bradpax
bradpax
Apr 16 2010, 12:35 AM:

có vẻ vắng lặng, thôi thì mình tự khai trương lưu bút vậy ! 1.gif
Bạn bè
*_Kentsy_*
*_Kentsy_*
[N][H][A][T]
[N][H][A][T]
emma watson
emma watson
tieu_luc_xa
tieu_luc_xa
Xem tất cả bạn bè