Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
manly_xxx
manly_xxx
User is offline (Offline)
Sinh nhật: 7 Tháng 9 - 1985
Sửu  Xử Nữ  
Trình độ học vấn: 12/12
Nghề nghiệp: CA
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Điềm tĩnh
Online lần cuối: 3rd October 2008 - 07:29 AM

Bạn bè
Christy
Christy