Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
alibebe
alibebe
User is offline (Offline)
Tên thật: trần quang trung
Sinh nhật: 20 Tháng 7 - 1987
Mão  Cự Giải  
Trình độ học vấn: không biết chữ
Nghề nghiệp: thất nghiệp
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 27th January 2011 - 02:22 PM

Bạn bè
langtu_nck
langtu_nck
boy_padadari
boy_padadari
thichthieuthuong
thichthieuthuong
thduong
thduong