Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
BigBang
BigBang
User is offline (Offline)
Sinh nhật: 12 Tháng 10 - 1990
Ngọ  Thiên Bình  
Đất nước: Vietnam Vietnam
Online lần cuối: 11th January 2008 - 09:02 PM
Thông điệp cá nhân Start a new day with a smile :D Have a nice day! Luv ya!

Bạn bè
2 Trang  1 2 >
le_phi47
le_phi47
love_angel
love_angel
bonghonglua
bonghonglua
nguyenhongky
nguyenhongky
kum_l0v3ly_0nljn3
kum_l0v3ly_0nljn3
buiduydong1985
buiduydong1985
khoinguyen
khoinguyen
loseyou
loseyou
phoebeluu
phoebeluu
MR.HAI
MR.HAI
eragon
eragon
buingochuy
buingochuy
huyvânnh
huyvânnh
Yêutinhheo
Yêutinhheo
nhokna_xixon
nhokna_xixon
2 Trang  1 2 >