Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
Binhlangtu
Binhlangtu
User is offline (Offline)
Tên thật: Lieuthanhbinh
Sinh nhật: 10 Tháng 6 - 1993
Dậu  Song Sinh  
Trình độ học vấn: 10
Nghề nghiệp: Công nhân
Nơi ở: Vinh long
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 23rd September 2011 - 06:18 PM

Bạn bè
Diệpcòi94
Diệpcòi94