Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
xubi
xubi
User is offline (Offline)
Sinh nhật: 16 Tháng 1 - 1986
Dần  Nam Dương  
Trình độ học vấn: 12/12
Nghề nghiệp: sinh vien
Nơi ở: HCM
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 27th December 2007 - 03:08 PM

Bạn bè
benl_kick
benl_kick
yeu la gi
yeu la gi