Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
orionxian
orionxian
User is offline (Offline)
Tên thật: Ruan Yu Xian
Sinh nhật: 14 Tháng 6 - 1990
Ngọ  Song Sinh  
Trình độ học vấn: 13/12
Nghề nghiệp: student
Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Lãnh đạm
Online lần cuối: 9th May 2012 - 02:15 PM

Lưu bút
tamhonngoc_536
tamhonngoc_536
May 11 2012, 10:02 AM:

ban la ai?who are u?
Bạn bè
tamhonngoc_536
tamhonngoc_536
thiensungok
thiensungok
Xem tất cả bạn bè