Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
smile_angel18111990
smile_angel18111990
User is offline (Offline)
Tên thật: phan yen
Sinh nhật: 18 Tháng 11 - 1990
Ngọ  Hổ Cáp  
Trình độ học vấn: high school
Nghề nghiệp: student
Nơi ở: tien giang province
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: "Cool"
Online lần cuối: 26th August 2008 - 07:51 PM

Bạn bè
binhnguyen
binhnguyen
killme_kissme
killme_kissme
hoangtu_buon91
hoangtu_buon91
le_phi47
le_phi47
Tuanrgv
Tuanrgv
hongson
hongson
anhke8074
anhke8074
X'Shop
X'Shop
cui_bap
cui_bap
[email protected]
con_ma_vui_ve2005@yahoo.com