Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
David Normal
David Normal
User is offline (Offline)
Tên thật: nguyễn minh thường
Sinh nhật: 12 Tháng 11 - 1986
Dần  Hổ Cáp  
Trình độ học vấn: Đại Học
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Đói
Online lần cuối: 30th November 2010 - 12:00 PM

Lưu bút
hathanh8285
hathanh8285
Aug 1 2011, 03:19 PM:

Kiếm tiền từ việc “Treo Web”

Mình cũng không thích mấy hình thức kiếm tiền đa cấp cho lắm, vì nó không chủ động và nhiều khi ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè. Nhưng trang này thì có thể một mình bạn làm được, không cần thiết phải có "cấp dưới" mới ra tiền.Bạn chỉ việc treo trang web để đó là nó tự lên tiền, và đây là trang của Việt Nam nên bảo đảm 100%.
http://blog360.vn/Blog/BlogView.blog.aspx?m=hathanh8285
Bạn bè
Thành viên này chưa có người bạn nào. Hãy trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này bằng cách click vào link dưới.