Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
roberuby
roberuby
User is offline (Offline)
Sinh nhật: 7 Tháng 8 - 1986
Dần  Sư Tử  
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Điềm tĩnh
Online lần cuối: 8th September 2009 - 10:25 PM

Bạn bè
mouseking_84
mouseking_84
heartforever
heartforever
tthanhchungxd
tthanhchungxd