Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
nguoitrongmua21
nguoitrongmua21
User is offline (Offline)
Tên thật: vo long vuong
Sinh nhật: 2 Tháng 12 - 1987
Mão  Nhân Mã  
Trình độ học vấn: that hoc
Nghề nghiệp: dien nang
Nơi ở: sa thay,kontum( stkt)
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Điềm tĩnh
Online lần cuối: 30th November 2011 - 10:33 AM

Bạn bè
H0aGa
H0aGa