Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
thichdua_love_86
thichdua_love_86
User is offline (Offline)
Tên thật: Lê Khắc Huy
Sinh nhật: 28 Tháng 8 - 1984
 Xử Nữ  
Trình độ học vấn: miss miss
Nghề nghiệp: miss miss thi phai ạc ạc
Nơi ở: Việt Nam
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Hài lòng
Online lần cuối: 3rd July 2009 - 08:50 PM
Thông điệp cá nhân anh_pro_solo_tu_a_den_z

Lưu bút
charles_anthony
charles_anthony
Sep 27 2012, 10:44 AM:

ui, 9x ngoan lắm anh ah
Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
consongyeuthuong
consongyeuthuong
A5pro
A5pro
gemini3691
gemini3691
NguyenYenLy_pro
NguyenYenLy_pro
nh0c_i3u
nh0c_i3u
Xem tất cả bạn bè