Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
penhi_cuibap_ancap_tinhanh
penhi_cuibap_ancap_tinhanh
User is offline (Offline)
Online lần cuối: 15th October 2007 - 03:23 PM
Thông điệp cá nhân Thông điệp cũa mình nói về một tình yêu

Lưu bút
royal18
royal18
Mar 26 2017, 11:30 AM:

Ăn cắp à? đã bị cảnh sát bắt!
Đứng im, dơ tay lên, dạng chân ra. 4.gif
penhi_cuibap_ancap_tinhanh
penhi_cuibap_ancap_tinhanh
Oct 13 2007, 05:04 PM:

Lưu Bút
Tên mjnh` na`:Ljnda LjnhNhj
Ngày cất tiếng khóc đầu tiên:24/9/1994 #_#
Màu sắc ju thjk:hồng,đen.trắng
Con vật ju thjk:cun' con^_*
Ca sĩ ju thjk:aj hát hay là thjk a`
Bạn thân:Pe'Ty.Ljnh,Tâm,Vy
Bạn traj na`10.gifhúc (Pơ) >_<
Tjnh' tjnh`:zuj bun` thất thương` V_V,^_^... tùy theo bạn bè nghĩ +_+
Bạn bè
Thành viên này chưa có người bạn nào. Hãy trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này bằng cách click vào link dưới.