Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
12a4forever
12a4forever
User is offline (Offline)
Online lần cuối: 30th July 2009 - 07:25 PM
Thông điệp cá nhân DAN LANG 12A4 DAU DEN VA` CHIA SE ANH & BAI VIET CUA MINH DE

Lưu bút
12a4forever
12a4forever
Jun 28 2007, 08:25 AM:

tiep' theo la`nguoi đep dong? binh`
em giang user posted image
12a4forever
12a4forever
Jun 28 2007, 08:15 AM:

thanh` vien dau`tien em xin gioi' thieu den' cac' bac' la` em ( lien ly )
he he trong em hoi bayby
user posted image
Bạn bè
lovesnow_414
lovesnow_414
muahong_28
muahong_28
socola
socola
hungvu08
hungvu08
Xem tất cả bạn bè