Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
dinhhienphysics
dinhhienphysics
User is offline (Offline)
Tên thật: Nguyễn Đình Hiên
Sinh nhật: 24 Tháng 1 - 1979
Mùi  Bảo Bình  
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Nghề nghiệp: Giảng viên
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Điềm tĩnh
Online lần cuối: 2nd March 2011 - 09:17 AM

Bạn bè
banmaixanh86
banmaixanh86
sping
sping
thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan
Hoa Nắng
Hoa Nắng