Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
pe_pink_moon93
pe_pink_moon93
User is offline (Offline)
Tên thật: pe_pink_moon93
Sinh nhật: 23 Tháng 8 - 1993
Dậu  Xử Nữ  
Trình độ học vấn: hoi bi gioi
Nghề nghiệp: hoc sinh
Nơi ở: hcm
Tâm trạng: Khó chịu
Online lần cuối: 29th December 2006 - 10:18 AM

Bạn bè
BeShOcK_01
BeShOcK_01
bonghonglua
bonghonglua
thieuchu_napoli
thieuchu_napoli
mauvanuocmat
mauvanuocmat
diemhy
diemhy
Tina
Tina