Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
miss_u_deeply
miss_u_deeply
User is offline (Offline)
Tên thật: Trương Minh Hồng
Sinh nhật: 6 Tháng 3 - 1989
Tỵ  Song Ngư  
Trình độ học vấn: Đại học
Online lần cuối: 5th April 2008 - 12:35 PM

Bạn bè
thichthieuthuong
thichthieuthuong
Tacaza
Tacaza
babymylovely_1310^^
babymylovely_1310^^