Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
vitkon
vitkon
User is offline (Offline)
Tên thật: nguyễn thùy dung
Sinh nhật: 23 Tháng 4 - 1995
Hợi  Kim Ngưu  
Trình độ học vấn: siêu game online
Nghề nghiệp: bụi đời
Nơi ở: ịăc ặc , em đi chơi sđây
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: "Crazy"
Online lần cuối: 14th June 2007 - 10:12 AM
Thông điệp cá nhân welcome to my bờ nhóc

Bạn bè
quỷ địa ngục
quỷ địa ngục