Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
be_online_8x
be_online_8x
User is offline (Offline)
Online lần cuối: 12th December 2008 - 10:52 AM
Thông điệp cá nhân Người em iu là một người rất chi là hay cáu mà lại còn đôi lúc rất chi là bẩn tính và đôi lúc hơi bị sĩ nhưng dù người em iu có thế nào em vẫn iu người iu em . thật đấy. Người em iu tên là ...^^!

Bạn bè
hong_ngoc123
hong_ngoc123
babiimeo
babiimeo
maithanh_teen8x
maithanh_teen8x
nguyenvudungnam
nguyenvudungnam
chixeko
chixeko
cuongpro.st88
cuongpro.st88
roodney
roodney