Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
ducquy2411
ducquy2411
User is offline (Offline)
Tên thật: Trần Đức Quý
Sinh nhật: 24 Tháng 11 - 1987
Mão  Nhân Mã  
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp: Kỹ Sư Lâm Nghiệp
Nơi ở: Huyện Bố Trạch- Quảng Bình-Việt Nam
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Thỏa mãn
Online lần cuối: 20th May 2011 - 11:20 AM
Thông điệp cá nhân Cuộc sống là không chờ đợi

Bạn bè
xxllxx
xxllxx
luckystar293
luckystar293