Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
excitingtango
excitingtango
User is offline (Offline)
Tên thật: SuRi Nguyễn
Sinh nhật: 16 Tháng 1 - 1985
Sửu  Nam Dương  
Nghề nghiệp: Hướng dẫn viên du lịch , họa viên kiến trúc
Nơi ở: Long Hai, Ba Ria
Đất nước: Vietnam Vietnam
Online lần cuối: 14th February 2014 - 11:14 PM
Thông điệp cá nhân Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.

Bạn bè
2 Trang < 1 2
ndqtam
ndqtam
hnloi80
hnloi80
crossingvietnamtour
crossingvietnamtour
2 Trang < 1 2