Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

ý kiến

VnVista Forum > Bản tin diễn đàn - Board Communication Center > .:: Alô ! BĐH Xin Nghe .::.
mình nghĩ thế này nha.có những hôm mà rất nhiều người sinh nhật nhưng mà không phải ai cũng có một trang riêng để mọi người chúc có thể chúc mừng sinh nhật nên sẽ có những người khong được ai chúc mừng cả như vậy thì thật là thiệt thòi cho họ quá.nên mình muốn là vnvista nên gom mọi người vào một trang như vậy là ai cũng vui vẻ có đúng không.mình nói vậy thui có chỗ nào không phải thì mình xin lỗi trước nha (tài tử)
doan huong
Một ngày có thể có nhiều người sinh nhật, nhưng đâu phải là ai đăng ký thành viên xong cũng vô diễn đàn đâu, họ thường làm blog là chính. Mà ko vô diễn đàn thì làm sao biết mọi người chúc mừng sinh nhật mình được chứ.
Ý kiến của bạn cũng hay đấy, nhưng mà mỗi ngày lập 1 topic để chúc mừng sinh nhật các mem ngày hôm đấy, mà họ lại chẳng biết tới thì hơi mất công đó 4.gif. Theo mình cứ như bậy giờ là hay nhất. 1.gif
Nếu bạn thích bạn vẫn có thể gửi thiệp chúc mừng tới họ mà 1.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020