Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

Nhạc ?! O_o

VnVista Forum > Bản tin diễn đàn - Board Communication Center > .:: Alô ! BĐH Xin Nghe .::.
socola
Sao Tacaza ko để nhạc thành mục riêng biệt , chứ cứ để trong box , rồi lại thành nhiều topic nhỏ , khó tìm mà lại ít nữa !! >.< Vnvista đã rất thành công trong việc tạo blog cho thành viên , tai sao ko lập thêm mục nghe nhạc online để thành viên có thể nghe, down về , còn có thể gửi nhạc lên nữa ?! Tacaza xem xét nhé ^.^
Tacaza
Mình cũng muốn lắm nhưng giờ ko có thời gian nữa. Một ngày kín đặc công việc rồi 67.gif
socola
chỉ cần lập ra khung thôi, còn phần bài hát thì thành viên sẽ giúp sức gửi lên , mod chỉ cần xét duyệt thôi ^^ Khi nào có Tacaza có thời gian thì lập hen , sô sẽ nhiệt tình gửi nhạc !! Đăng ký xuất mod trước lun , được hok? 4.gif
Tacaza
Những chương trình nghe nhạc online có sẵn thì rất nhiều, chỉ cần thiết lập là xong. Tuy nhiên chương trình nhạc mình muốn làm phải được tích hợp tốt với hệ thống thành viên và các tính năng khác của VnVista nên sẽ phải bỏ khá nhiều thời gian lập trình thêm. Ok, khi nào rỗi mình sẽ làm cái này, có lẽ sẽ bắt đầu từ đơn giản thôi.
ha_nguyen1995
Em không hỉu cái này cho lắm,nhưng anh Tac lập 1 cái mục nhạc ở trang chủ để thành viên chia sẻ nhạc (viết code đơn giản thôi)
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020