Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

Về RSS

VnVista Forum > Bản tin diễn đàn - Board Communication Center > .:: Alô ! BĐH Xin Nghe .::.
Make Money
Khi em Copy shortcut RSS sang trang Yahoo 360 thì ko dc, nó hiện lỗi. Và ngay cả khi em click vào link RSS trong blog cũng ko dc, vẫn có lỗi. Xin BĐH xem xét và sửa chữa dùm em.
Thanks.
Tacaza
Cám ơn em đã thông báo. Đây là lỗi của chương trình đọc RSS của Yahoo không hỗ trợ ký tự Unicode, trong khi các dịch vụ khác như Google Homepage, Google Reader, bloglines... đều hỗ trợ (& có thể add blog ở VnVista vào bình thường). Vì thế RSS ở blog VnVista đã được sửa lại để chỉ sử dụng ký tự ASCII. Giờ em có thể add RSS của blog em vào Yahoo rồi.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020