Chào các bạn minh đang muốn lập một diễn đàn có tên " Thế giới tuổi mới lơn " Rất mong Admin giup đỡ ? Rất cảm ơn ! Nếu được xin vui lòng nhắn lại cho mình . Diễn đàn này nói về cuộc sống hàng ngày của Teen !
hy vọng được sự chấp nhậ !