Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

Happy Birthday Thantinhai 25/11

VnVista Forum > Góc thành viên - Cộng đồng > Chúc Mừng Sinh Nhật
catlee
Thêm tuổi thêm niềm vui, hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn nhé bạn của cat.

Nào cắt bánh thôi
user posted image

Còn hoa nữa này

user posted image

thantinhai
Lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Cảm động quá bạn hiền ơi, dù hơi buồn một tí là chỉ có cái bánh, bó hoa, người thì ít. 1.gif , nhưng niềm vui thì nhiều, hổng sao. Vậy là thêm một tuổi, một nếp sống mới, những nét suy nghĩ mới......Một lần nữa cảm ơn bạn hiền. Cảm ơn bạn Huyền nữa !
ngaybuonkhongem
híc I'M SORRY không biết lên không có tội nhỉ ??? Embarrassed.gif

Chúc Hành Giả Võ Tòng 1 tuổi mới nhiều niềm vui mới , nhiều thành công mới , cũng định tặng bạn hoa và bánh nhưng nghĩ lại thấy vô duyên quá lên thôi ,hi hi hi 4.gif đừng giận mình nha


Happy Birthday Thantinhai 25/11
Happy Birthday Thantinhai 25/11
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019