Download system nói chung chung là để upload và download!
Phần nội dung ẩn: http://rapidshare.de/files/10997821/D21-Do...em_1.0.zip.html