Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

help me

VnVista Forum > Bản tin diễn đàn - Board Communication Center > Giải đáp thắc mắc sử dụng website
quang_kute89
tai sao toi upload anh len ko dc?.hinh nhu la` doc ko duoc hay sao ma` ko thay hinh.help me 67.gif
babiimeo
up anh lên diễn đàn thì bạn pấm chuột phải vào hình ảnh đó sau đó pấm chữ "properties" coppy dòng "address" bạn bấm cái chữ chèn hình vào bài viết trên các thẻ ứng dụng đó
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019