Vấn đề này mình đã pm Tacaza 3 lần rồi nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm. Ai biết lý do vì đâu thì trả lời giúp mình nhé: Mình chèn code Flash có dạng <div></div> khi soạn Entry. Tô đen Flash và chọn Edit Media thì ứng dụng Flash đó hiện ra. Nhưng khi cho đăng bài, vào Blog xem lại thì báo lỗi hoặc không hiện Flash được.

Thân !