Help - Search - Member List - Calendar
Full Version:

cho hỏi cái admin ui

VnVista Forum > Góc kiến thức > Thiết kế & phát triển website > Invision Power Board modifications + skins > Hỏi đáp IPB
vi3tb0ii_CA626
www.tinhvahan.5gigs.com/diendan

admin vào xem tại sao diễn đàn lại thành như dzậy sao mà vào đổi cái tiếng anh thành tiếng việt rồi mà vẫn bị dzây cái diendan do la 2.0.3 admin chi giùm
billythekids
dzo đc tui chết liền 14.gif bó chíu
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020