tôi muốn tạo một trang liên kết trước khi vào blog
ví dụ như khi vào địa chỉ blog cùa tôi là
blog Me thì hiện ra một trang web voi dong chử lick here to blog . hoac là một trang nền rùi mới vào blog .
nói vậy có ai hiều không nhi ?
không hiêu thì mọi người vào trang http://dantruong.com.vn/ thì sẽ thấy mình muốn làm như vậy đó
ai biết chỉ dùm nha !